คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา 2020

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.พิทยา สีสด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


นายพิพัฒน์ ไทยบำรุง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

 

 

 

นายศักดา ดอกแก้ว
หัวหน้างานธุรการ

 


นางอัญชไม สุขี
หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษานายทวีศักดิ์ นาคแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 นางพิมพ์ฉวี โทนะบุตร
หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ

 

นายถนอม อุตรัตน์
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2021 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 11

Yesterday 36

Week 246

Month 933

All 45353