คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา 2021

ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ร้อยตรีชุมพล มากทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายศักดา ดอกแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายศักดา ดอกแก้ว
หัวหน้างานธุรการนางผ่องศรี เสียมไหม
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานกิจการ
และบริการนักศึกษา

นายทวีศักดิ์ นาคแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางพิมพ์ฉวี โทนะบุตร
หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ

นายถนอม อุตรัตน์
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2022 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 40

Yesterday 25

Week 40

Month 1013

All 51631