พันธกิจ
                1. สนับสนุนการสร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน
                2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
                3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
                4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
วัตถุประสงค์
               1. ให้การสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
               2. เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความพร้อมให้นักศึกษามีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับใช้สังคมประเทศชาติ
               3. เพื่อการมีส่วนร่วมทางวิชาการ วิชาชีพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมและชุมชน
               4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และสร้างความพร้อมในการนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา
               5. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานบริการ งานวิชาการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
Giovane, sbarazzina e moderna.Common Projects Outlet La nuova collezione autunno inverno Candice Cooper Outlet 2016 2017 di Bershka ci conquista con capi Dsquared Outlet comodi e modaioli che ci accompagnerannoBuscemi Outlet in ogni momento della giornata. NUOVA COLLEZIONE BERSHKA ABBIGLIAMENTOSaucony Outlet Capi basic, tagli giovani e sbarazzini.Philippe Model Outlet La nuova collezione abbigliamento BershkaNew Balance Outlet ci conquista con una linea che ciMaison Margiela Outlet accompagna con uno stile semplice e genuino in ogni momento della giornata. Una linea che ancora una volta Royaums Outlet rappresenta un ottimo punto d’incontroVersace Outlet tra prezzo e qualità, restando perfettamente in linea con le nuove tendenze moda che presto colonizzeranno il nostro guardaroba. Il marchio spagnolo air max outlet online del gruppo Inditex nato nel 1998 ne ha fattair max outlet online a di strada e continua a conquistarepeuterey outlet l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.nike tn pas cher Scopriamo il nuovo catalogo Bershka con foto e prezzi di tutti i capi! CAPPOTTI E GIACCHE BERSHKApeuterey outlet La nostra incursione tra le novità della peuterey outlet collezione autunno inverno di Bershka non woolrich outlet poteva non iniziare dai capi cult di stagione,woolrich outlet dalle giacche e dai cappotti. Il parka è woolrich outlet sicuramente il capo ideale per le mezze stagioni,burberry outlet così come il cappotto è il capospalla invernale burberry outlet per eccellenza, che il giovane brand spagnolo ci proponenike tn pas cher in una vasta gamma di colori, tn pas cher tessuti e finiture.