ข้อมูลหอพักนักศึกษา รอบ ๆ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประมวลภาพอบรมผู้ประกอบการหอพัก เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 59