อบรมอาชีพอิสระ

 

1.อาชีพอิสระ

 

1.1 กุยช่ายชาววัง

 

1.2 วาฟเฟิลมะพร้าวอ่อน 

 

1.3 หมูสะเต๊ะ

 

1.4 กระหรี่พัฟ

 

1.5 ดอกจอก-กระทงทอง  

 

1.6 พิมเสนน้ำ

1.7 ขนมปุยฝ้าย

 
1.8 สูตรยาหม่องไหล

 
1.9 น้ำยาล้างจานสมุนไพร


1.10 ขนมชั้น
1.11 คุกกี้ทูเล , ตูเล Tuiles

02/09/2558 : 15.50 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การฝึกอบรมอาชีพอิสระ     

     ตารางฝึกอบรมอาชีพอิสระ ระยะสั้นภาค 1/2559 
     ตารางฝึกอบรมอาชีพอิสระ ระยะสั้นภาค 1/2558
  
 
     ตารางฝึกอบรมอาชีพอิสระ ระยะสั้นภาค 2/2557
  
       
     ตารางฝึกอบรมอาชีพอิสระ ระยะสั้นภาค 1/2557     
     ฝึกอบรมอาชีพอิสระ ระยะสั้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557      
     ตารางฝึกอบรมอาชีพอิสระ ระยะสั้นภาค 2/2556

     ใบสมัครฝึกอบรม

ประมวลภาพการฝึกอบรมอาชีพอิสระ02/09/2558 : 15.50 น.

3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำงาน

4.บทความที่น่าสนใจ