รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 9) วิทยาเขตบางนา (เรียนวันอังคาร - พฤหัสบดี
จำหน่ายใบสมัคร 16 พ.ค. - 4 ก.ค. 2559 
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 12 ก.ค. 59 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในวันรับสมัคร ลงชื่อสมัครออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้