โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.โท

ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 19.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 19-23 มีนาคม 2561) 
รับจำนวนจำกัด

สมัครออนไลน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.mbalogistics.ru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2310-8235, 086-336-7330, 086-336-7331, 086-336-7334 โทรสาร : 0-2310-8235
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.