ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 19 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 19 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561