ภาพการจัดกิจกรรม KM

รูปภาพการประชุม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2021 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 13

Yesterday 45

Week 165

Month 1180

All 46718