×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but KM/2563/Meeting1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but KM/2563/KM1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but KM/2563/KM2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but KM/2563/KM3 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

ภาพการจัดกิจกรรม KM

รูปภาพการประชุม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

{gallery}KM/2563/Meeting1{/gallery}


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

{gallery}KM/2563/KM1{/gallery}


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

{gallery}KM/2563/KM2{/gallery}


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

{gallery}KM/2563/KM3{/gallery}

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2023 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 41

Yesterday 90

Week 205

Month 1559

All 75428

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม