หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่ม Line  แนะแนวราม 2

 

ข้อมูลการศึกษา

 - ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 - ข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ

 - ปฏิทินการศึกษา

 - การสมัครเรียน

 - การลงทะเบียนเรียน

 - ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง เช่น การลงทะเบียนเรียน /สถานะภาพนักศึกษา /การสอบ/ การขอจบ/การสำเร็จการศึกษา /ข่าวประกาศ/ตาราง ม.ร.30  การเปิดเพิ่ม งด เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา/ ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

 - คู่มือทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

 - งานนักศึกษาวิชาทหาร

 - สถาบันคอมพิวเตอร์

 - สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิก

 - ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 - หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ 


 

แนะแนวอาชีพอิสระ


ช็อกโกแลตไทย

   

 ข้อมูลทุนการศึกษา

 - ข้อมูลทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

 - ข้อมูลทุนการศึกษาภายนอก : 
   - https://cefoundation.or.th/node/18
   - https://www.theactkk.net/home/homenew1/print_news.asp?id=6277
 
https://www.scholarship.in.th/interesting-scholarships/

 - งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

 - หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา


 

พิมเสนน้ำ

      

 เว็บไซด์ที่นักศึกษาควรทราบ

 - กองกิจการนักศึกษา

 - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)

 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 - สำนักพิมพ์

 - สำนักกีฬา

 - สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ(RAM3000)

 

การพัฒนาตนเอง

 - การพัฒนาบุคลิกภาพ

 - มารยาทไทยต่าง ๆ

 - หนังสือมารยาทไทย

 - กฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจออนไลน์

 

       

บทความเพื่อการพัฒนาและปรับตัว

 - True ปลูกปัญญา 

 - ห้องสมุด สสวท.

 - บทความทางการศึกษา

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 - รวมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 - กรมการจัดหางาน

 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - สำนักงานประกันสังคม

 - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 - กระทรวงพาณิชย์

 - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

- กรมการจัดหางาน

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- สำนักงานประกันสังคม

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- กระทรวงพาณิชย์

- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพ

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ
   - การบริการแนะแนวอาชีพ การรู้จักตนเอง รู้ทิศทางตลาดแรงงาน
   - แบบทดสอบต่างๆ
   - เส้นทางข้อมูลอาชีพอิสระ ข้อมูลอาชีพในระบบ
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ
   - การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
   - การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

 - กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
   - ข้อมูลสถิติตลาดแรงงาน
   - สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้าง
   - วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
   
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ

 

 เว็ปไซต์ข่าวการรับสมัครงาน

 - สมัครงานกับกรมการจัดหางาน

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชกา

- จ้างงานเด็กจบใหม่

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรมอาชีพอิสระ

 - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - โครงการลูกพระดาบส

 - มูลนิธิพระดาบส/โรงเรียนพระดาบส

 - วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 - มติชนอคาเดมี

       

                                                                                                                                       กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลเป็นจีวรพระ

 

โครงการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม เรื่อง แผนที่ความคิด ชีวิตดี๊ดี เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ  (Main Mapping)

วันที่  1  สิงหาคม 2562 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการ  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย

วันที่  2  สิงหาคม  2562 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม อบรมทักษะการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน

วันที่  7  สิงหาคม  2562 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม ศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันที่  28 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม  ศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม อบรมการถ่ายภาพด้วยมือถือ นำไปสู่การเป็นช่างภาพแบบมืออาชีพ

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2021 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 13

Yesterday 36

Week 248

Month 935

All 45355