ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ร้อยตรีชุมพล มากทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายศักดา ดอกแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายศักดา ดอกแก้ว
หัวหน้างานธุรการนางผ่องศรี เสียมไหม
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานกิจการ
และบริการนักศึกษา

นายทวีศักดิ์ นาคแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางพิมพ์ฉวี โทนะบุตร
หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ

นายถนอม อุตรัตน์
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย

 

รูปภาพการประชุม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

วิจัยสถาบัน

 


 

 KM องค์ความรู้ วิทยาเขตบางนา

ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) 2564

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา 

*** คู่มือหลักการเขียนหนังสือราชการ ***

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 1 วันพุธที่  24 มีนาคม 2564

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 2 วันอังคารที่  25 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 3 วันพุธที่  9  มิถุนายน 2564


ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM)_63

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา 

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2563

*** คู่มือการเขียนรายงานการประชุม ***

ประเด็นความรู้

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2022 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 8

Yesterday 80

Week 229

Month 1160

All 57636