ติดต่อเรา

     1. หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาเขตบางนา

     2. การเดินทางมายัง ม.ราม 2

     3. ส้นทางเดินรถประจำทาง

     4. ขอเส้นทางไปยัง กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (ราม 2) ผ่าน Google Maps


ดู มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา ( ม.ราม 2‎ ) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า