โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ร่วมจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬา BNB 7

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ร่วมจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬา BNB 7

1  กุมภาพันธ์ 2566

VCNT - Visitorcounter

Today 67

Yesterday 52

Week 246

Month 1224

All 85165

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

นายพีรยุทธ พลอยแหวน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม