มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่
เข้าสู่รั้วรามฯ ด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสองแคว 1

VCNT - Visitorcounter

Today 66

Yesterday 52

Week 245

Month 1223

All 85164

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

นายพีรยุทธ พลอยแหวน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม