• 02-3976308
  • -
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) 08.30 - 16.30 น.

งานแพทย์และอนามัย กองงานวิทยาเขตบางนา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 กทม.
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักศึกษา อายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
ณ อาคารอำนวยการ งานแพทย์และอนามัย กองงานวิทยาเขตบางนา

ประมวลภาพการสอบนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมอบรม "เส้นทางสู่วิชาชีพนักปกครอง"
19 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม "ค่ายคุณธรรม ฝึกสมาธิพิชิตการเรียน"
26 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเปตอง
27 กรกฎาคม 2566

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 45

Yesterday 52

Week 451

Month 1505

All 95622

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

นายนรรถพล แสงขำ
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม