โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม "ค่ายคุณธรรม ฝึกสมาธิพิชิตการเรียน"
26 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมอบรม "เส้นทางสู่วิชาชีพนักปกครอง"
19 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม " ปลูกป่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน "
18 - 20 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเปตอง
27 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

24  สิงหาคม 2565

VCNT - Visitorcounter

Today 35

Yesterday 50

Week 333

Month 1311

All 85252

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

นายพีรยุทธ พลอยแหวน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม