วิจัยสถาบัน และ การจัดการองค์ความรู้ KM

วิจัยสถาบัน

 


 

 KM องค์ความรู้ วิทยาเขตบางนา

ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) 2564

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา 

*** คู่มือหลักการเขียนหนังสือราชการ ***

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 1 วันพุธที่  24 มีนาคม 2564

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 2 วันอังคารที่  25 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 3 วันพุธที่  9  มิถุนายน 2564


ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM)_63

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา 

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2563

*** คู่มือการเขียนรายงานการประชุม ***

ประเด็นความรู้

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2022 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 39

Yesterday 25

Week 39

Month 1012

All 51630