การจัดการองค์ความรู้ KM

 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) กองงานวิทยาเขตบางนา


ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) 2565

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา

*** “ คู่มือการปฏิบัติงาน Learning Google drive for Office ” ***

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2564 “ Learning Google drive for Office ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองงานวิทยาเขตบางนา เรื่อง " Learning Googledrive for Office " 23-24 ธันวาคม 2564


ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) 2564

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา 

*** คู่มือหลักการเขียนหนังสือราชการ ***

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 1 วันพุธที่  24 มีนาคม 2564

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 2 วันอังคารที่  25 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม " หลักการเขียนหนังสือราขการ " ครั้งที่ 3 วันพุธที่  9  มิถุนายน 2564


ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้(KM)_63

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขตบางนา 

ภาพการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2563

*** คู่มือการเขียนรายงานการประชุม ***

ประเด็นความรู้

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม " เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม " ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2022 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 31

Yesterday 40

Week 31

Month 445

All 62373