งานบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2564

 


ปีงบประมาณ 2563


แบบฟอร์มการรายงานระดับ คณะ/ สำนัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ กอง/ สาขา

   - การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) เริ่มใช้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 


   - แผนบริหารความเสี่ยง เริ่มใช้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        แบบฟอร์ม (มร.คส.1) ปี 2563

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2023 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 1

Yesterday 59

Week 320

Month 203

All 72386