มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 23

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 – 16.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 4 ห้อง 401

อบรมรุ่นต่อไปวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น.

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร

 

ประกาศ : รับสมัครงาน

กองงานวิทยาเขตบางนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว รายละเอียดดังนี้ : ประกาศ 25 ม.ค. 59

 

ประกาศ : จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อาคาร BNB 9 : ประกาศ 11 ม.ค. 59

 

news ประกาศรับสมัครหลักโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Sunday Program ปีการศึกษา 2559 รุ่น 2 วิทยาเขตบางนา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พ.ค. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 รุ่น 16 วิทยาเขตบางนา
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 4 มี.ค. 59
 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 รุ่น 17 วิทยาเขตบางนา
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 4 มิ.ย. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 8 วิทยาเขตบางนา
 รายละเอียดเพิ่มเติม  สมัครออนไลน์
http://www.mbaindustrial.com/


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559
 รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์
http://www.mbalogistics.ru.ac.th/

ใบสมัคร


เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th