มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 6

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.0016.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 4 ห้อง 401

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร
ตารางการจัดอบรม
สมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้


ใบสมัคร

เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th