มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 20

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 4 ห้อง 401

อบรมรุ่นต่อไปวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร

 

news สอบราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง วข. จำนวน 13 รายการ

รายละเอียดดังนี้ :
27 ส.ค. 58


news ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดดังนี้ : 14 ก.ย. 58

 

news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา
 สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม  
ใบสมัคร สมัครออนไลน์


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program วิทยาเขตบางนา
รุ่นที่ 11 สาขาการจัดการและสาขาการตลาด ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร สมัครออนไลน์


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นตอนการสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่


เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th