มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 26

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 5 ห้อง 501

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร

 

ประกาศ : จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อาคาร BNB 9: ประกาศ 3 พ.ค. 59

 

ประกาศ : รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน รายระเอียดดังนี้ 26 เม.ย. 59

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 25 มี.ค. 59


 

ประกาศ

ตารางสอบไล่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 /2558 ที่จัดสอบ ณ วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่
20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 (เว้นวันที่ 27 มี.ค.  และ 3 เม.ย. 2559)

จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 (เว้นวันที่ 27 มี.ค.  และ 3 เม.ย. 2559)

 

news ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 16   คลิกที่นี่


news ประกาศรับสมัครหลักโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Sunday Program ปีการศึกษา 2559 รุ่น 2 วิทยาเขตบางนา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
- คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
- เรียน วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ วิทยาเขตบางนา
- แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
          - ศึกษาดูงานในประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๒๒๐,๐๘๑-๔๘๙-๕๔๗๔,๐๘๖-๐๒๒-๙๑๔๗,๐๘๑-๘๗๑-๗๙๙๗ หรือ 
www.ymba-bangna.ru.ac.th  
 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 รุ่น 17 วิทยาเขตบางนา
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 4 มิ.ย. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 8 วิทยาเขตบางนา
 รายละเอียดเพิ่มเติม  สมัครออนไลน์
http://www.mbaindustrial.com/


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559
 รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์
http://www.mbalogistics.ru.ac.th/

ใบสมัคร


เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th