มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 28

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 – 16.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 5 ห้อง 501

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร
ใบสมัคร


เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th