มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 16

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 4 ห้อง 401

อบรมรุ่นต่อไปวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร

 

news สอบราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง วข. จำนวน 13 รายการ

รายละเอียดดังนี้ :
27 ส.ค. 58


news ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดดังนี้ : 20 ส.ค. 58news ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program วิทยาเขตบางนา
รุ่นที่ 11 สาขาการจัดการและสาขาการตลาด ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม  
ใบสมัคร สมัครออนไลน์


news ประกาศรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 ตุลาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม  ขั้นตอนการสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่

 


เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th