มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 27

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 5 ห้อง 501

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร

 

ประกาศ : จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อาคาร BNB 9: ประกาศ 3 พ.ค. 59

 

ประกาศ : รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน รายระเอียดดังนี้ 26 เม.ย. 59

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 25 มี.ค. 59


ใบสมัคร


เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th