การเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.ศ.ม.ร.) และ สมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร)

2  มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ร่วมจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬา BNB 7

1  กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม เข้าชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

10  กุมภาพันธ์ 2566

จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม "คุณธรรมนำสังคม"

8  กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

24  สิงหาคม 2565

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 6

Yesterday 78

Week 190

Month 391

All 79299